Stichting

De stichting acht het van belang voor het behoud van het cultureel erfgoed dat kunstwerken en collecties behouden blijven voor het publiek en wenst in dat kader kunstenaars en verzamelaars te begeleiden en ondersteunen.

Missie:

De stichting Het Geluid van Kunst zorgt er voor, dat het werk van een kunstenaar dan wel de kunst van een verzamelaar als cultureel erfgoed behouden blijft. 
Onder het motto: “Mijn kunst, mijn keuze”, maakt de stichting samen met de kunstenaar/verzamelaar een plan en faciliteert op inhoudelijk, juridisch en uitvoerend vlak.

Visie:

De stichting Het Geluid van Kunst is in 2025 een gerenommeerde stichting die haar expertise inzet voor de nalatenschappen van kunstenaars/verzamelaars. Zij weten de stichting te vinden. De kunstenaar/verzamelaar houdt de regie en de stichting faciliteert hem of haar in de wensen voor na het overlijden. Daarmee zorgt de stichting er voor dat de kunst voor toekomstige generaties behouden blijft.

Uitgangspunt bij alle activiteiten van de stichting is de wens van de kunstenaar/verzamelaar: “Mijn kunst, mijn keuze”. 

De stichting beschikt over een brede kennis van alle kunstvormen. Waar nodig schakelt zij externe expertise in.

Het hart van de stichting is een geïntegreerd informatiesysteem (databestand), waarin de kunst digitaal opgeslagen en beschreven wordt, en dat zowel voor de betrokkenen als voor derden toegankelijk is. Zo kan de kunst landelijk door betrokkenen met elkaar gedeeld worden.

De stichting kent een gezonde financiële basis.

Uit de opbrengsten van het beheer verstrekt de stichting bijvoorbeeld ook stipendia of andere vormen van ondersteuning aan startende kunstenaars, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.

De wijze waarop de stichting haar werkzaamheden uitvoert, staat in de kunstwereld dan bekend om zijn kwaliteit, objectiviteit en realiteitszin.

Bij het nadenken over uw toekomstige nalatenschap als kunstenaar/verzamelaar, zijn veel, vaak moeilijke, keuzes te maken.

Opslag, verkoop, schenken, testament, erfbelasting, het zijn allemaal onderwerpen die nogal wat vragen oproepen.

Misschien wilt u het werk onderbrengen in een bepaalde collectie of een kunstprijs of beurs in het leven roepen.
Misschien wilt u het werk blijven exposeren of een catalogus uitbrengen. De start is dan veelal het inventariseren en digitaliseren van de kunstwerken.

De stichting Het Geluid van Kunst kan u begeleiden in het denkproces hierover, kritische vragen stellen en helpen bij het maken van uw keuzes.

Ronald van Egmond

ronald.van.egmond@hetgeluidvankunst.nl

Gerard van Hart
Gerard ter Hart, Penningmeester

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Menno Oerlemans, voorzitter

Marcel Blom, lid en financieel expert

Guido Geelen, lid en beeldend kunstenaar

De stichting Het Geluid van Kunst wordt sinds 26 februari 2016 aangemerkt als culturele ANBI.

Het RSIN nummer van de stichting is: 8561.33.589

Het KVK nummer van de stichting is: 65490878

2022 Beloningsbeleid St HGvK

EXPOSITIE:

22 februari tot en met 19 april 2024

UMC St. Radboud, 

benedenverdieping tandheelkunde
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen

ma t/m vr 09:0018:00 uur