In beheer

De stichting neemt het beheer van de nalatenschap van de kunstenaar/verzamelaar over op het moment zoals dit aangegeven is in de overeenkomst tussen kunstenaar/verzamelaar en de stichting.

In het plan van aanpak dat hieraan ten grondslag ligt is het hele traject van het beheer uitgewerkt. Het betreft daarbij zaken als: inventariseren, digitaal vastleggen, het maken van films en of boeken, het organiseren van (verkoop)exposities etc.

Daarnaast is er sprake van het fysieke beheer van de kunstwerken, voor zowel de korte als de lange termijn. 

Momenteel loopt het proefproject met de kunstwerken van de Loek Klinkhamer.

www.loekklinkhamer.com

Nu de intentie uitgesproken is om samen met de familie van Peter Otto tot samenwerking te komen, zal het beheer van zijn kunst eind 2018 vorm gaan krijgen

www.peterotto.nl