Overeengekomen Acties

De stichting Het Geluid van Kunst, vindt het van belang dat kunstenaars op zoek kunnen gaan naar nieuwe vormen en richtingen van kunst, zodat de kunstenaar zich kan blijven ontwikkelen. Hiertoe kunnen, veelal geïnitieerd in het plan van aanpak van de overleden kunstenaar/verzamelaar, stipendia verkregen worden. 

De Stichting Het Geluid van Kunst zal in het kader van het beheer van een nalatenschap de kunst van de kunstenaar/verzamelaar willen delen met de wereld.

Daartoe zullen (verkoop) exposities georganiseerd worden. Veelal samen met betrokken musea en galeries die tijdens het leven van de kunstenaar/verzamelaar al betrokken waren of die passen in het kader van de beheerde kunstwerken. 

De stichting Het Geluid van Kunst zal in het kader van het beheer van de nalatenschap van een kunstenaar/verzamelaar op basis van het plan van aanpak ook kunstuitingen van uiteenlopende aard financieel ondersteunen. Dit uiteraard indien deze passen binnen het door de kunstenaar/verzamelaar geuite wensen.

De stichting Het Geluid van Kunst vindt educatie van belang, omdat het doorgeven van verworven kennis uit het verleden een bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen in de toekomst. Daartoe zullen projecten ondersteund worden die passen binnen het plan van aanpak zoals dat door de kunstenaar/verzamelaar is opgesteld. 

De stichting Het Geluid van Kunst is zich bewust van het feit dat als de kunst onzichtbaar en onvindbaar is, de kunst een droevig bestaan kan leiden.

Door het zichtbaar maken van de kunstwerken van kunstenaars/verzamelaars digitaal op websites, maar daarnaast ook fysiek in de vorm van brochures en boeken, maar ook via films etc. wil de stichting bijdragen aan de bekendheid van de kunst en haar makers.

EXPOSITIE:

22 februari tot en met 19 april 2024

UMC St. Radboud, 

benedenverdieping tandheelkunde
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen

ma t/m vr 09:0018:00 uur