Verslag uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft nog geen concrete activiteiten kunnen verrichten omdat de stichting net opgericht is, de eerste activiteit van het bestuur zal zijn het formuleren van beleidsvoorstellen ten einde de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.