Doelstellingen

Conform de statuten heeft de stichting ten doel:

  • Het beheren van nalatenschappen van kunstenaars en verzamelaars
  • Het financieel ondersteunen van beginnend kunstenaars
  • Het stimuleren en ondersteunen van innovatieprojecten en
  • Educatie met betrekking tot kunst en cultuur