Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld

Voorzitter

Mevrouw G.E.M. van Schoonderwalt

Secretaris

De heer J.A.M. Kuijlen

Penningmeester

De heer Albert Widdershoven

Wnd. Penningmeester

De heer A. Widdershoven

Getracht wordt het bestuur uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden met een netwerk binnen de kunst in Nederland.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht is als volgt samengesteld

Voorzitter

De heer M.A.J. Oerlemans

Getracht wordt de Raad van toezicht uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden met een bestuurlijk netwerk.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van toezicht genieten geen beloning, doch er kan wel een onkostenvergoeding worden vastgesteld.