ANBI - Status

De stichting Het Geluid van Kunst heeft de ANBI – status aangevraagd. Wanneer deze wordt toegekend, houdt dit in dat ze als instelling het algemeen belang dient.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Het Geluid van Kunst streeft er tevens naar om aangewezen te worden als culturele ANBI. Voor een culturele ANBI geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan een culturele ANBI gestimuleerd.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld

Voorzitter

Mevrouw G.E.M. van Schoonderwalt

Secretaris

De heer J.A.M. Kuijlen

Penningmeester

Mevrouw M.M. Kruiswijk

Getracht wordt het bestuur uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden met een netwerk binnen de kunst in Nederland.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht is als volgt samengesteld

Voorzitter

De heer M.A.J. Oerlemans

Getracht wordt de Raad van toezicht uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden met een bestuurlijk netwerk.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van toezicht genieten geen beloning, doch er kan wel een onkostenvergoeding worden vastgesteld.

Doelstelling

Conform de statuten heeft de stichting ten doel:

  • Het beheren van nalatenschappen van kunstenaars en verzamelaars
  • Het financieel ondersteunen van beginnend kunstenaars
  • Het stimuleren en ondersteunen van innovatieprojecten en
  • Educatie met betrekking tot kunst en cultuur

Verslag uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft nog geen concrete activiteiten kunnen verrichten omdat de stichting net opgericht is, de eerste activiteit van het bestuur zal zijn het formuleren van beleidsvoorstellen ten einde de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

Neem contact met ons op

Adres
Vlamoven 34 6826 TN, Arnhem
Snel contact
E-mail: info@hetgeluidvankunst.nl Telefoonnummer: 026-327 1331
Overige informatie
RSIN: 8561.33.589 KVK: 65490878 Rekeningnummer: NL78FVLB0226647455

Jouw naam

Jouw e-mail

Onderwerp

Jouw bericht